Historia Akademii Dziedzictwa

Studia podyplomowe Akademia Dziedzictwa zostały powołane w roku 2001 przez Międzynarodowe Centrum Kultury i Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Zobacz film

Program Akademii Dziedzictwa został opracowany w celu łączenia problematyki ochrony zabytków z ekonomią i prawem. Kadrę naukową od samego początku stanowili specjaliści z zakresu ochrony dóbr kultury, autorzy licznych publikacji poświęconych ochronie dziedzictwa oraz rewitalizacji zespołów zabytkowych, dyrektorzy, kuratorzy i konserwatorzy zespołów zabytkowych i kolekcji muzealnych. W latach 2001-2016 współpracowali z nami m.in. prof. Wojciech Bałus, prof. Jerzy Hausner, Paweł Jaskanis, prof. Andrzej Rottermund, prof. Bogusław Szmygin, prof. Andrzej Tomaszewski, prof. Stanisław Waltoś.

Od października 2011 r. program studiów został poszerzony o cykl Wykładów otwartych Akademii Dziedzictwa, w ramcah których swoje badania i projektu przybliżają eksperci z zakresu ochrony dóbr kultury oraz zarządznia w kulturze, a także uczestnicy programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Thesaurus Poloniae.

Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa (SAAD) powstało w październiku 2005 roku i podejmuje inicjatywy związane z ochroną dziedzictwa poprzez organizowanie seminariów i konferencji poświęconych propagowaniu nowoczesnych metod zarządzania obiektami zabytkowymi.


Akademia Dziedzictwa 2001-2016:

W trakcie piętnastu lat aktywności Akademii zorganizowanych zostało dziesięć edycji studiów. Program od pocątku realizowany jest przez Ośrodek Eudkacyjny - Akademia Dziedzictwa Międzynarodowego Centrum Kultury. Od 2001 r. koordynatorkami projektu są Anna Depowska i Barbara Szyper, która w latach 1991-2011 stała na czele Ośrodka. Od 2011 r. Akademią Dziedzictwa kieruje dr Michał Wiśniewski, a w realizacji programu uczestniczy także Ewa Wojtoń. Program studiów realizowany jest we współpracy z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej, która stanowi jednostkę pozawydziałową Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.


Akademia Dziedzictwa w liczbach:

 • I edycja:       2001–2003, 21 studentów 
 • II edycja:      2003–2005, 30 studentów
 • III edycja:     2005–2007, 17 studentów
 • IV edycja:     2008–2009, 28 studentów
 • V edycja:      2009–2011, 26 studentów
 • VI  edycja:    2011–2012, 38 studentów
 • VII edycja:    2012-2013, 26 studentów
 • VIII edycja:   2013-2014, 23 studentów
 • IX edycja:     2014-2015, 14 studentów
 • X edycja:      2015-2016, 20 studentów
 • XI edycja:     2016-2017, 20 studentów
 • XII edycja:    2017-2018, 18 studentów


I edycja Akademii Dziedzictwa, 2001-2003

Pierwsza edycja studiów trwała dwa lata i prowadzona była we współpracy z Generalnym Konserwatorem Zabytów RP. W zajęciach brali udział przede wszystkim pracownicy służb konserwatorskich. Studia zostały zainaugorowane w dniu 24 kwietnia 2001 roku. W programie obok spotkań z polskimi ekspertami uwzględniono również wykłady otwarte specjalistów zagranicznych z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym. Reprezentowane były takie organizacje i ośrodki akademickie jak ICOMOS, Europa Nostra i Uniwersytet w Groningen (Holandia).


II edycja Akademii Dziedzictwa, 2003-2005

Druga edycja adresowana była do szerszego grona odbiorców. Wśród studentów byli także nauczyciele, konserwatorzy i pracownicy instytucji kultury. Program studiów został zmodyfikowany uwzględniając większą ilość warsztatów w pracowniach konserwatorskich oraz poświęconych  metodyce dokształcania młodzieży – zarówno szkolnej jak i akademickiej, w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Wykłady otwarte wygłosili eksperci z renomowanych uczelni i instytucji europejskich działających na rzecz ochrony dziedzictwa, takich jak: National Trust for Scotland, Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Uniwersytet w Zagrzebiu, Uniwersytet Architektury i Urbanistyki w Bukareszcie i Akademia Istropolitana Nova w Bratysławie. Cenną wartością dodaną programu Akademii była też wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy studentami i ich duże zaangażowanie w problemy ochrony dziedzictwa kulturowego, które zaowocowało powstaniem Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Dziedzictwa w październiku 2005 roku. Akademię opuściło 23 absolwentów, którym dyplomy i świadectwa wręczył Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, wizytujący MCK w dniu 18 czerwca 2005 roku.

Zajecia drugiej edycji Akademii Dziedzictwa, 2004 rok.III edycja Akademii Dziedzictwa, 2005-2007

W ramach trzeciej edycji studia podjęłi po raz pierwszy pracownicy, m.in. wojska i policji. Poszerzony został blok poświęcony regulacjom prawnym związanym z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami.


IV edycja Akademii Dziedzictwa, 2008-2009

IV edycja Akademii była pierwszą – i jak dotąd jedyną – o charakterze międzynarodowym. Dynamicznie realizowany program Akademii  został bardzo pozytywnie oceniony w pierwszym polskim rankingu studiów  podyplomowych z zakresu zarządzania w kulturze, przeprowadzonym przez Polski Portal Menedżerów Kultury w roku 2007. Spośród jedenastu ocenianych programów, Akademia znalazła się na zaszczytnym drugim miejscu. W ramach tej edycji skrócono też program studiów do trzech semestrów.


V edycja Akademii Dziedzictwa, 2009-2011

W ramach piątej edycji zajęcia podjęła duż agrupa muzealników i pracowników instytucji kultury. W ramach wykładów eksperckich znalazły się prelekcje uczestników prestiżowego programu stypendialnego MKiDN i MCK Thesaurus Poloniae, służącego wsparciem dla badaczy kultury polskiej oraz wielokulturowego dziedzictwa Europy Środkowej z całego świata.

Studenci V edycji Akademii Dziedzictwa.VI edycja Akademii Dziedzictwa, 2011-2012

Szósta edycja Akademii była pierwszą zorganizowaną według nowego modelu. Program studiów został zintensyfikowany, dzięki czemu zachowując dotychczasową liczbę zajęć możliwa była ich realizacja w ciągu jednego roku akademickiego. Nowy program studiów spotkał się z dużym zainteresowaniem, a studia po raz pierwszy w historii Akademii podjęło równocześnie 38 studentów, przedstawicieli instytucji kultury, administracji i szkolnictwa. Oferta Akademii znalazła zainteresowanie u osób pochodzących z często odległych regionów Polski. Szczególnym podsumowaniem wyniów prac pierwszych sześciu edycji studiów było wydanie książki, pt. "Akademia Dziedzictwa 2001-2013", która zawiera artykuły naukowe opracowane na bazie prac końcowych przygotwanych przez naszych absolwentów.

Prof. Jacek Purchla, Dyrektor MCK prezentuje książkę, pt. "Akademia Dziedzictwa 2001-2013, październik 2013 VII edycja Akademii Dziedzictwa, 2012-2013

Program VII edycji studiów podyplomowych Akademia Dziedzictwa był drugim, w ramach któego zajecia realizowane były w trakcie dwóch semestrów.Oprócz regularnych zajęć w Krakowie, program obejmował także warsztaty z zakresu zarządzania instytucjami kultury, które poświęcone były wybranym miejscom z teremu Górnego Śląska i Małopolski. Ponadto, po zakończeniu drugiego semestru odbyły się także warsztaty terenowe z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym, które zrealizowane zostąły na terenie Wielkopolski.

Studenci VII edycji podczas zwiedzania kamienicy "Pod Kruki"VIII edycja Akademii Dziedzictwa, 2013-2014

 

Zajęcia VIII edycji Akademii Dziedzictwa włączyły do programu studiów nowe tematy, m. in. ochronę dziedzictwa archeologicznego oraz pozwoliły rozbudować blok zajęć poświęocny planownaiu przestrzennemu. W trakcie inauguracji studów wykład, pt. "Granice Rokonstrukcji" wygłosiła prof. dr. hab. Małgorzata Omilanowska, Sekretrz Stanu w MKiDN. W trakcie trwania pierwszego semestru zorganizowane zostały warsztaty z zakresu zarządzania instytucjami kulture poświęcono miejscom z regionu Śląska Cieszyńskiego. Ponadto, po zakończeniu drugiego semestru odbyły się także warsztaty z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym, które zrealizowane zostały na terenie województwa podkarpackiego.

Prof. Małgorzata Omilanowska wygłasza wykład pt. "Granice rekonstrukcji".


IX edycja Akademii Dziedzictwa, 2014-2015

Zajęcia IX edycji Akademii Dziedzictwa zwiazane były z głębokimi zmianami w dotychczasowym programie studiów. Zgłaszane ze strony absolwentów rosnące zapotrzebowanie na zajęcia poświęcone nowoczesnym narzędziom zarządczym, które stosowane są w instytucjach kultury sprowokowało wprowadzenie nowych przedmiotów poświęconych tej teamtyce. Zwiększyła się również ilość zajęć i spotkań prowadzonych przez praktyków, osoby zajmujące się bezpośrednio prowadzeniem inistytucji kultury. W trakcie inauguracji studów wykład, pt. "Ile jest warte dziedzictwo?" wygłosił prof. Gregory J. Ashworth z University of Gronigen.

Studenci IX edycji Akademii Dziedzictwa na schodach Łódzkiej Szkoły Filmowej.


X i XI edycja Akademii Dziedzictwa, 2015-2016 oraz 2016-2017
W ramach tych dwóch edycji kontynuowane były wcześneijsze zmiany w programie, które jeszcze mocniej powiązały go z problematyką ekonomii i administracji. Uczestnicy X edycji opócz regularnych zajeć mogli wziąć udział także w warsztaty kompetencji międzykulturowych "Gramatyka zachowania", które zostały przeprowadzone przez specjalistów z British Council. Zajęcia te pozwoliły zgoramadzić także absolwentów kilku wcześniejszych edycji. Podobne wspólne warsztaty planowane są w przyszłości.

Studenci X edycji Akademii Dziedzictwa podczas zajęć w Sandomierzu.

Wystawa, pt. "Katera ormiańska we Lwowie i jej twórcy"

W 2015 roku miało miejsce wyjątkowe wydarzenie, wernisaż wystawy, pt. "Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy", która poświęcona jest pracom konserwatorskim prowadzonym od 2008 roku przez Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa. Wystawa jest świetnym przykładem praktycznych umiejętności, które zdobyli studenci Absolwenci, którzy obecnie skutecznie projektują, zdobywają finansowanie i zarządzają pracami konserwatorskimi, m.in. na Białorusi, na Ukrainie i w Indiach. Ekspozycja została pokazana w siedzibie MCK w Krakowie (listopad 2015- styczeń 2016), w Muzeum Lubelskim w Lublinie (luty-marzec 2016) oraz w Muzeum Architektury we Wrocławiu (czerwiec - wrzesień 2016). 
Na temat wystwawy czytaj, m.in. w Kurierze UEK (2016.03, str 36-39) oraz na stronie Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Pokaz wystawy, pt. Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy w siedzibie MCK, listopad 2015 r.


XIII edycja Akademii Dziedzictwa, 2018-2019

Czekamy na Twoje zgłoszenie. Nabór trwa!

Studenci X edycji Akademii Dziedzictwa podczas zajęć na Świętym Krzyżu.