Akademia Dziedzictwa 2012-2013

VII Edycja Akademii Dziedzictwa, 2012-2013

Program VII Edycji studiów podyplomowych Akademia Dziedzictwa był realizowany w trakcie dwóch semestrów roku akademickiego 2012-2013.

Zajęcia realizowane były w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kultury przy Rynku Głównym 25 w Krakowie lub przy wybranych obiektach dziedzictwa kulturowego Krakowa. W trakcie trwania drugiego semestru zorganizowane zostały warsztaty z zakresu zarządzania instytucjami kultury, których tematem było: Dziedzictwo niechciane – konserwacja i zarządzanie wybranymi obiektami zabytkowymi Górnego Śląska i Małopolski (19-21.04.2013). Ponadto, po zakończeniu drugiego semestru odbyły się także warsztaty terenowe z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym, które zrealizowane zostąły na terenie Wielkopolski (5-9.07.2013).

Zajęcia prowadzone były przez stale współpracujących z MCK przez specjalistów z zakresu zarządzania kulturą, ochrony dziedzictwa, historii sztuki i muzealnictwa oraz prawa i administracji. Zajęcia prowadzone były w ramach następujących bloków tematycznych:

  • Teoria dziedzictwa kulturowego
  • Historia kultury i sztuki – centra i prowincje artystyczne
  • Prawne i finansowe aspekty ochrony dziedzictwa
  • Samorząd terytorialny, planowanie przestrzenne i prawne uwarunkowania ochrony zabytków
  • Przemysły kultury i formy udostępniania dziedzictwa
  • Marketing, promocja i komunikacja

Program Akademii Dziedzictwa realizowany jest od 2001 r. przez Międzynarodowe Centrum Kultury we współpracy z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej, która stanowi jednostkę pozawydziałową Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Inauguracja VII Edycji Akademii Dziedzictwa, 19.10.2012 r.

Studenci VII edycji podczas zwiedzania kamienicy "Pod Kruki" Przemawia Minister Piotr Żuchowski, Generalny Konserwator Zabytków