Informacje ogólne

Studia podyplomowe

Akademia Dziedzictwa to dwusemestralne studia podyplomowe poświęcone zarządzaniu dobrami kultury oraz promocji dziedzictwa kulturowego. Ich geneza sięga 2001 r. kiedy Międzynarodowe Centrum Kultury wspólnie z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie postanowiły powołać pierwszy w Polsce kompleksowy program edukacyjny poświęcony nowoczesnym metodom zarządzania i administracji w instytucjach związanych z ochroną dóbr kultury.

Siedemnaście lat istnienia Akademii Dziedzictwa to łącznie XII edycji, ok. 250 studentów oraz kadra wykładowców skupiająca ekspertów związanych z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz kluczowymi instytucjami kultury w Polsce.

Akademia Dziedzictwa to także cykl Wykładów otwartych Akademii Dziedzictwa w ramach, których pokazywane są istotne przykłady zarządzania obiektami dziedzictwa i instytucjami kultury.

Akademia to również specjalna platforma internetowa dla studentów oraz publikacja najlepszych prac absolwentów.

Profil słuchacza

Głównym adresatem studiów są pracownicy instytucji kultury, operatorzy turystyczni, służby ochrony zabytków, nauczyciele, muzealnicy, a także właściciele obiektów zabytkowych i inwestorzy. Osobom o humanistycznym profilu wykształcenia AD daje okazję do nabycia podstawowej wiedzy z zakresu technik zarządzania i marketingu obiektów dziedzictwa kulturowego, natomiast ekonomistom, inżynierom czy inwestorom daje możliwość poznania zasobu naszego dziedzictwa

Opis studiów

Wykłady i seminaria obejmują zagadnienia ekonomiczne, prawne, społeczne i polityczne, które tworzą podstawy nowoczesnej filozofii ochrony dziedzictwa. Słuchacze przechodzą szkolenie z zakresu metod ochrony dziedzictwa kulturowego i zarządzania jego zasobami. Częścią programu są warsztaty terenowe prowadzone przy obiektach zabytkowych, wyjazdowe warsztaty poświęcone zarządzaniu instytucjami kultury oraz końcowy objazd studyjny, będący sprawdzianem wiedzy zdobytej podczas studiów. Zajęcia zaplanowano w blokach tematycznych:

  • kultura i dziedzictwo;

  • prawne i finansowe aspekty zarządzania dziedzictwem;

  • przemysły kultury, marketing i promocja dziedzictwa kulturowego;

  • zarządzanie instytucją, rachunkowość i finanse;

  • samorząd terytorialny, administracja publiczna, planowanie przestrzenne;

  • seminaria dyplomowe.