XIII edycja Akademii Dziedzictwa 2018-2019

Zajęcia XIII edycji będą łączyć wiedzę z zakresu studiów o kulturze z dużą porcją materiały dotyczącego zarządzania, ekonomii i administracji. Wszystkim pracownikom sektora kultury zapewnią one pomoc w skutecznym poruszaniu się w instytucjach kultury, w aplikowaniu o granty, pracownikom służb konserwatorskich zapewnią dodatkową wiedzę nt. rewitalizacji oraz przepisów z zakresu planowania przestrzennego. Wszystkim pomogą w poruszaniu się w świecie międzynarodowych uwarunkowań ochrony i promocji dziedzictwa.

Zajęcia odbywają się w siedzibie MCK przy Rynku Głównym w Krakowie.

W ramach studiów oferujemy widok na wieżę ratuszową oraz dodatkowo udział w dwóch wyjazdowych seminariach. W kwietniu 2019 roku w odbędzie się dwudniowe seminarium poświęcone zarządzaniu instytucjami kultury, w lipcu zaś będzie miało miejsce pięciodniowe seminarium poświęcone zarządzaniu obiektami dziedzictwa kulturowego.


Założenia programowe XIII edycji Akademii Dziedzictwa

Kwestionariusz zgłoszeniowy


Studenci X edycji Akademii Dziedzictwa na zdjęciu wyróżnionym w konkursie fotograficznym  #OurWorldHeritage (fot. Katarzyna Goszcz, za: whc.unesco.org/en/ourworldheritage/)

 

 

Studia podyplomowe Akademia Dziedzictwa prowadzone w ramach VIII-XII edycji programu dofinansowane zostały ze środków Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.