Wykłady otwarte Akademii Dziedzictwa

W październiku 2011 r. Akademia Dziedzictwa zainaugurowała nową serię spotkań, które oferowane są dla szerokiej publiczności.Wykłady otwarte Akademii Dziedzictwa mają na celu popularyzację programu studiów oraz prezentację pracy i dorobku jego współpracowników z Polski i z zagranicy. Międzynarodowe Centrum Kultury od lat regularnie współpracuje z wieloma ekspertami z zakresu badań nad dziedzictwem kulturowym, wybitnymi konserwatorami zabytków oraz managerami instytucji kultury. Wielokrotnie byli oni uczestnikami projektów edukacyjnych MCK, które adresowane były do wąskiego grona specjalistów.

Wykłady otwarte Akademii Dziedzictwa dofinansowane zostały ze środków Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.
Pełna lista wykładów oraz dokumentacja większości (zdjecia, filmy, nagrania dźwiękowe) dostępna jest na stronie internetowej Międzynarodowego Centrum Kultury

 

 

Dr Jan Gerchow, Frankfurt i jego muzeum, marzec 2017 r.


 

David Fleming, Liverpool i jego muzeum, kwiecień 2013 r.
 Jette Sandahl, Kopenhaga i jej muzeum, październik 2013 r.