Akademia Dziedzictwa

Akademia Dziedzictwa

Akademia Dziedzictwa - dwusemestralne studia podyplomowe poświęcone zarządzaniu obiektami kultury oraz promocji dziedzictwa kulturowego. W 2001 r. Międzynarodowe Centrum Kultury i Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie powołały pierwszy w Polsce program edukacyjny poświęcony nowoczesnym metodom zarządzania i ochroną dziedzictwa kulturowego. Dwadzieścia dwa lata istnienia Akademii Dziedzictwa to łącznie XVII edycji, ok. 350 studentów oraz kadra wykładowców skupiająca ekspertów związanych z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz kluczowymi instytucjami kultury w Polsce. Akademia Dziedzictwa to także cykl Wykładów Otwartych w ramach, których pokazywane są istotne przykłady zarządzania obiektami dziedzictwa i instytucjami kultury. Akademia to również specjalna platforma internetowa dla studentów oraz publikacja najlepszych prac absolwentów.

Profil słuchacza:

Głównym adresatem studiów są pracownicy instytucji  kultury i samorządu terytorialnego,  służb ochrony zabytków,
operatorzy turystyczni, nauczyciele, muzealnicy, a także właściciele obiektów zabytkowych. Humanistom Akademia Dziedzictwa daje okazję do zdobycia wiedzy z zakresu prawa, zarządzania i marketingu, natomiast ekonomistom lub inżynierom daje możliwość poznania zasobu dziedzictwa kulturowego.
Opis studiów:

Wykłady i seminaria obejmują zagadnienia ekonomiczne, prawne, społeczne i polityczne, które tworzą podstawy nowoczesnej filozofii ochrony dziedzictwa. Częścią programu są też warsztaty terenowe prowadzone przy obiektach zabytkowych, wyjazdowe warsztaty poświęcone zarządzaniu instytucjami kultury oraz końcowy objazd studyjny, będący sprawdzianem wiedzy zdobytej podczas studiów. Tematy zajęć to:

  • Teoria ochrony dziedzictwa kulturowego
  • Prawo i finanse w zarządzaniu dziedzictwem
  • Marketing i promocja dziedzictwa kulturowego
  • Zarządzanie instytucją: ludzie i zasoby
  • Dziedzictwo kulturowe a planowanie przestrzenne i administracja publiczna
  • Turystyka i muzea

Organizacja studiów:
Program studiów podyplomowych Akademia Dziedzictwa jest realizowany w trakcie dwóch semestrów akademickich i obejmuje 16 spotkań weekendowych składających się z wykładów, ćwiczeń i seminariów dyplomowych. Spotkania w soboty trwają od godz. 09.00 do godz. 18.30 i obejmują 5 wykładów. Spotkania w niedziele trwają do godz. 9.00 do 14.00 i obejmują 3 wykłady. Studia podsumowane zostaną obroną pracy końcowej. Każdy z uczestników weźmie udział w programie obejmującym 314 godzin lekcyjnych zajęć.


Seminaria dyplomowe:
Zaplanowane zostały w drugim semestrze studiów w ramach spotkań weekendowych. Każdy ze studentów będzie mógł wybrać jedną z czterech zróżnicowanych tematycznie grup (prawo i administracja, marketing, historia sztuki, turystyka). Czas trwania: 10 godzin lekcyjnych zajęć w każdej z grup.

Warsztaty terenowe:
Warsztaty z zakresu zarządzania instytucjami kultury: 2 dni, 18 godzin zajęć, planowany termin: połowa kwietnia. Warsztaty terenowe z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym: 4 dni, 40 godzin zajęć; proponowany termin: koniec czerwca, początek lipca.

Świadectwo ukończenia studiów:
Warunkiem uzyskania świadectwa jest zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz przygotowanie pracy końcowej. Po uzyskaniu pozytywnej oceny absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie: Ochrona Dziedzictwa Kulturowego wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz certyfikat wydany przez Międzynarodowe Centrum Kultury oraz Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Obrony prac dyplomowych przewidywane są we wrześniu.

Kadra:
Kadrę naukową Akademii stanowią wybitni specjaliści, autorzy licznych publikacji z zakresu ochrony dziedzictwa oraz rewitalizacji zespołów zabytkowych, dyrektorzy, kuratorzy i konserwatorzy zespołów zabytkowych i kolekcji muzealnych. Współpracują z nami m.in.:
prof. Wojciech Bałus, prof. Jerzy Hausner, dyr. Paweł Jaskanis, prof. Jarosław Plichta, prof. Jacek Purchla, prof. Andrzej Rottermund, prof. Stanisław Waltoś. 
Terminy zajęć:
zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w soboty (9.00–18.15) i niedziele (9.00–14.00).

Warunki przyjęcia:
Ukończenie studiów I stopnia (licencjackie, inżynierskie) lub II stopnia (magisterskie).

Warunki finansowe:
koszt jednego semestru to 2900 PLN (możliwość rozłożenia płatności na raty)

Limit przyjęć:
maksymalnie 25 osób

Wymagane dokumenty:
formularz zgłoszeniowy UEK, życiorys/CV, kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz 3 zdjęcia.

Kontakt:
Międzynarodowe Centrum Kultury
Rynek Główny 25, 31-008 Kraków
Tel. +48 12 42 42 811, 845, 820, 870
e-mail: sekretariat[at]mck.krakow.pl; m.wisniewski[at]mck.krakow.pl; w.marchewczyk[at]mck.krakow.pl


Studia podyplomowe Akademia Dziedzictwa od VIII do XII edycji programu dofinansowane zostały ze środków Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

Zaloguj się

Strefa logowania dla studentów Akademii Dziedzictwa.

nie pamiętam hasła »