Akademia Dziedzictwa

AD 2016

Akademia Dziedzictwa XII

2017-2018

 


Zapraszamy do wzięcia udziały w niezwykłej przygodzie. Wciąż trwa nabór do XII edycji studiów podyplomowych Akademia Dziedzictwa. Dwusemestralne studia podyplomowe Akademia Dziedzictwa poświęcone są zarządzaniu dobrami kultury oraz promocji dziedzictwa kulturowego. Ich geneza sięga 2001 r. kiedy Międzynarodowe Centrum Kultury wspólnie z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie postanowiły powołać pierwszy w Polsce kompleksowy program edukacyjny poświęcony nowoczesnym metodom zarządzania i administracji w instytucjach związanych z ochroną dóbr kultury. Piętnaście lat istnienia Akademii Dziedzictwa to łącznie XI zrealizowanych edycji, ok. 250 studentów oraz kadra wykładowców skupiająca ekspertów związanych z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz kluczowymi instytucjami kultury w Polsce. Akademia Dziedzictwa to także cykl wykładów otwartych w ramach, których pokazywane są inspirujące przykłady zarządzania obiektami dziedzictwa i instytucjami kultury. Akademia to również specjalna platforma internetowa dla studentów oraz  publikacja najlepszych prac absolwentów.Opis studiów

Wykłady i seminaria obejmują zagadnienia ekonomiczne, prawne, społeczne i polityczne, które tworzą podstawy nowoczesnej filozofii ochrony dziedzictwa. Słuchacze przechodzą szkolenie z zakresu metod ochrony dziedzictwa kulturowego i zarządzania jego zasobami. Częścią programu są warsztaty terenowe prowadzone przy obiektach zabytkowych, wyjazdowe warsztaty poświęcone zarządzaniu instytucjami kultury oraz końcowy objazd studyjny, będący sprawdzianem wiedzy zdobytej podczas studiów. Zajęcia zaplanowano w blokach tematycznych:

  • Kultura i dziedzictwo;

  • Prawne i finansowe aspekty zarządzania dziedzictwem;

  • Przemysły kultury, marketing i promocja dziedzictwa kulturowego;

  • Zarządzanie instytucją, rachunkowość i finanse;

  • Samorząd terytorialny, administracja publiczna i planowanie przestrzenne.


Założenia programowe XII edycji Akademii Dziedzictwa, 2017-2018

Formularz zgłoszeniowy


Warunki ukończenia

Warunkiem uzyskania dyplomu jest zaliczenie wszystkich objętych programem przedmiotów oraz przygotowanie pracy końcowej. Po uzyskaniu pozytywnej oceny absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie: Akademia Dziedzictwa wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz dyplom wydany przez Międzynarodowe Centrum Kultury i Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.


Studenci

Głównym adresatem studiów są pracownicy instytucji  kultury, służby ochrony zabytków, nauczyciele, muzealnicy, operatorzy turystyczni, a także właściciele obiektów zabytkowych. Osobom o humanistycznym profilu wykształcenia AD daje okazję do nabycia podstawowej wiedzy z zakresu technik zarządzania i marketingu obiektów dziedzictwa kulturowego, natomiast ekonomistom, inżynierom czy inwestorom daje możliwość poznania zasobu naszego dziedzictwa.
Kadra

Kadrę naukową Akademii stanowią wybitni specjaliści, autorzy licznych publikacji z zakresu ochrony dziedzictwa oraz rewitalizacji zespołów zabytkowych, dyrektorzy, kuratorzy i konserwatorzy zespołów zabytkowych i kolekcji muzealnych. Współpracują z nami m.in.: prof. Jerzy Hausner, prof. Bogusław Szmygin, prof. Stanisław Waltoś, prof. Andrzej Rottermund, Paweł Jaskanis, prof. Wojciech Bałus.


Zajęcia i warunki przyjęcia

Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w soboty (9.00–18.15) i niedziele (9.00–14.00).

Punkty ECTS: 60

Warunki przyjęcia: ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku

Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń

Warunki finansowe: koszt jednego semestru to 1700 PLN (możliwość rozłożenia płatności na raty)

Limit przyjęć: maksymalnie 30 osób

Wymagane dokumenty: podanie, wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 3 zdjęcia


Kontakt

Międzynarodowe Centrum Kultury

Rynek Główny 25, 31-008 Kraków

Tel. +48 12 42 42 811, 845, 820

e-mail: sekretariat@mck.krakow.pl; m.wisniewski@mck.krakow.pl


Sponsorzy

Projekt dofinansowany przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy


Wykłady otwarte Akademii Dziedzictwa

Wykłady otwarte Akademii Dziedzictwa organizowane w formie spotkań otwartych odbywać się będą w Sali Pod Kruki, a ich zapis filmowy udostępniany będzie na stronie internetowej MCK.


Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa
Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa (SAAD) powstało w październiku 2006 roku i podejmuje inicjatywy związane z ochroną dziedzictwa poprzez organizowanie seminariów i konferencji poświęconych propagowaniu nowoczesnych metod zarządzania obiektami zabytkowymi. W 2015 roku prace konserwatorskie SAAD były prezentowane w ramach wystawy, pt. Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy.

Na temat wystwawy czytaj w Kurierze UEK (2016.03, str 36-39) oraz na stronie Muzeum Architektury we Wrocławiu, gdzie wystawę będzie można było zobaczyć do 4 wrzesnia 2016 r.


Model katedry ormiańskiej we Lwowie, MCK, listopad 2015 r.

 

Zaloguj się

Strefa logowania dla studentów Akademii Dziedzictwa.

nie pamiętam hasła »